Ειδήσεις

  Πολιτιστικοί δεσμοί: Πρόσκληση σε Γενική συνέλευση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο των Πολιτιστικών Δεσμών σας προσκαλεί σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 11 π.μ. στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Κονιστρών για τα εξής θέματα:
  1) έκτακτο θέμα: η μετατροπή της Πολιτιστικής Εταιρείας σε Σύλλογο 2) Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 3) εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 4) προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία των "Πολιτιστικών Δεσμών'.

  Αγαπητά μέλη των "Πολιτιστικών Δεσμών", λόγω των έκτακτων και βαριών φορολογικών μέτρων που επιβλήθηκαν σε εταιρείες μη κερδοσκοπικές, το Δ.Σ.αποφάσισε να συγκαλέσει εκτάκτως Γενική Συνέλευση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αλλαγής του καταστατικού και μετατροπής της Πολιτιστικής Εταιρείας σε Σύλλογο μέσα στο 2013.

  Με αφορμή αυτήν την αναγκαιότητα και για να μη γίνουν 2 γενικές συνελεύσεις μέσα σε 2 μήνες αποφασίστηκε η επίσπευση των εκλογών οι οποίες κανονικά έπρεπε να διεξαχθούν στο τέλος του Ιανουαρίου του 2014.

  Σύμφωνα με το καταστατικό μας (άρθρο 9) η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για κάθε τροποποίηση του καταστατικού και βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά μέλη, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών.Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίασή της, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε 20 μέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης.
  Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέλος που έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις.
  Την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να εγγραφούν νέα μέλη χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

  Με τιμή το Δ.Σ. των "Πολιτιστικών Δεσμών.