Πρακτικά ΤΣ ΤΔ Ανδρονιάνων

    Στους Ανδρονιάνους σήμερα την 23/12/2001 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6η βραδυνή συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο του Τοπικού Διαμερίσματος Ανδρονιάνων.
    Συνήλθε σε συνεδρίαση στο κατάστημα του Τοπικού Διαμερίσματος για συζήτηση και λήψη αποφάσης στο παρακάτω μοναδικό θέμα.

    Πραγματοποιήθηκε το Σαββάτο 12-02-2011 η πρώτη συνεδρίαση του τοπικού Συμβουλίου(Τ.Σ.) του Τοπικού Διαμερίσματος (Τ.Δ.) Ανδρονιάνων. Μετά από πρόσκληση του Τ.Σ. παραβρέθηκε ο πρόεδρος του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων – Δένδρων κ. Σταμάτης Δ. Σπύρου.