Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

  Πρόσκληση Συνεδριάσης του Δ.Σ. στις 21/7/13

  Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σε συνεδρίαση την Κυριακή 21-07-2013 και ώρα 11:30 στο Κοινοτικό γραφείο στο χωριό. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συλλόγου μας.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

  1. Πρακτικό προηγούμενης συνεδρίασης.
  2. Ενημερωτικά περιόδου από προηγούμενη συνεδρίαση.
  3. Εκδηλώσεις καλοκαιριού. Συγκεκριμένα οργανωτικά μέτρα
  4. Φ. 87 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ
  5. Θέματα προς ενέργεια - εκκρεμότητες

  - Site.
  - Λοιπά εκκρεμή ή όχι θέματα.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
  Σταμάτης Δ. Σπύρου

  Ο Γραμματέας του Δ.Σ
  Αντώνης Ε. Βλαχαντώνης