Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

  Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 05/07/15

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

  Καλούνται  τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  του Συλλόγου μας σε  συνεδρίαση την  Κυριακή  05-07-2015 και ώρα 11,30 στην αίθουσα της Χορευτικής μας ομάδας στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων.  Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συλλόγου μας. Βασική νέα παράμετρος στη συζήτηση μας οι γενικότερες εξελίξεις.

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1-    Πρακτικό προηγούμενης συνεδρίασης .

  2-    Απολογισμός  περιόδου από προηγούμενη συνεδρίαση.

  3-    Εκδηλώσεις  καλοκαιριού 2015.

  4-    Φ.95 «Η Φωνή των Ανδρονιάνων-Δένδρων».

  5-    Λοιπά θέματα.

  *Εκκρεμότητες μας.

  *site

  *Οικονομικά μας.

  *Διάφορα.

   

  Ο Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                           Ο  Γραμματέας  του Δ.Σ

  Σταμάτης Δ. Σπύρου                             Αντώνης Ε. Βλαχαντώνης