Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

    simplelogo2 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σε τακτική συνεδρίαση το Σάββατο, 1/4/2023 και ώρα 18.30 μμ στην αίθουσα της χορευτικής ομάδας στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων με τήρηση των αντιcovid-19 μέτρων. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Συλλόγου μας. 

    simplelogo2 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σε τακτική συνεδρίαση την Κυριακή, 5 Μαρτίου  και ώρα 11.00 πμ, στην αίθουσα της χορευτικής ομάδας στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων με τήρηση των αντιcovid-19  μέτρων.  Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Συλλόγου μας.

    simplelogo2 Αγαπητοί συγχωριανοί, μέλη και φίλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας καλεί τα μέλη του σύμφωνα με το Καταστατικό στις εργασίες της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του. Η Γενική Συνέλευση μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. θα συγκληθεί στο χωριό το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα των χορευτικών του Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων και θα περιλαμβάνει και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας.  

    simplelogo2 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σε τακτική συνεδρίαση το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου  και ώρα 6.00 μμ, στην αίθουσα της χορευτικής ομάδας στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων με τήρηση των αντιcovid-19  μέτρων.  Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Συλλόγου μας.

    simplelogo2 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σε τακτική συνεδρίαση το Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 6.00 μμ, στην αίθουσα της χορευτικής ομάδας στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων με τήρηση των αντιcovid-19  μέτρων.  Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Συλλόγου μας.

    simplelogo2 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

    Η συνεδρίαση του ΔΣ μεταφέρεται για το επόμενο Σαββατοκύριακο 10/12 στις 6:30 μμ .

     Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σε τακτική συνεδρίαση το Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 6.00 μμ, στην αίθουσα της χορευτικής ομάδας στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων με τήρηση των αντιcovid-19 μέτρων.  Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Συλλόγου μας.

    simplelogo2 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σε τακτική συνεδρίαση το Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 6.30 μμ, στην αιθουσα της χορευτικής ομάδας στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων με τήρηση των αντιcovid-19  μέτρων.  Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Συλλόγου μας.

    simplelogo2 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

    Η συνεδρίαση του ΔΣ μεταφέρεται για το επόμενο Σαββατοκύριακο 8/10 στις 5μμ .

     Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας σε τακτική συνεδρίαση το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 5.00 μμ., στην αίθουσα της χορευτικής ομάδας στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων με τήρηση των αντιcovid-19  μέτρων.  Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Συλλόγου μας.

    simplelogo2 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

     Καλούνται  τα  μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου  του Συλλόγου μας  σε πρώτη τακτική συνεδρίαση  την Τετάρτη, 31/8/2022 και ώρα 7  μμ. στην αίθουσα της χορευτικής μας ομάδας στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων με τήρηση των αντιcovid-19 μέτρων. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Συλλόγου μας.

    simplelogo2 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ ανακοινώνει πως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών για το 2022, από την οποία θα εκλεγούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή, θα συγκληθεί οριστικά την Τρίτη 16 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων με τήρηση των αντί covid-19 μέτρων. 

    simplelogo2 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

    Καλούνται  τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  του Συλλόγου μας  σε τακτική συνεδρίαση το Σάββατο  9η Ιουλίου  2022 και ώρα 18,00  στην αίθουσα της χορευτικής μας ομάδας στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων με τήρηση των αντιcovid-19 μέτρων. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Συλλόγου μας. 

    simplelogo2 Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

    Καλούνται  τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  του Συλλόγου μας  σε τακτική συνεδρίαση την Κυριακή 5 Ιουνίου  2022 και ώρα 11,00 πμ, στην αίθουσα της χορευτικής μας ομάδας στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων με τήρηση των αντιcovid-19 μέτρων. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Τοπικού Κοινοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Συλλόγου μας.