Πρακτικά ΤΣ ΤΔ Ανδρονιάνων

  Πρακτικά συνεδριάσεων ΤΣ TΔ Ανδρονιάνων

  Πραγματοποιήθηκε το Σαββάτο 12-02-2011 η πρώτη συνεδρίαση του τοπικού Συμβουλίου(Τ.Σ.) του Τοπικού Διαμερίσματος (Τ.Δ.) Ανδρονιάνων. Μετά από πρόσκληση του Τ.Σ. παραβρέθηκε ο πρόεδρος του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων – Δένδρων κ. Σταμάτης Δ. Σπύρου.

   

  Κάθε νέα αρχή κουβαλά μαζί της την αισιοδοξία , την ελπίδα που αν συνοδεύονται από καλή θέληση αλλά και από γνώση, αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση και δυναμική θα κάνουν την παρουσία του οργάνου αλλά και των μελών του ατομικά, υπεύθυνη και ουσιαστική. Αυτό είναι και η ευχή του Συλλόγου μας. Η πρόσκληση μας ζητήσαμε να μας κοινοποιείται σε κάθε περίπτωση και δεν έχομε λόγο να πιστεύομε ότι δεν θα συμβεί έτσι. Προσβλέπομε σε συνεργασία με το Τ.Σ. και μέσω και αυτού με τη Δημοτική Αρχή του νέου Δήμου Κύμης - Αλιβερίου στο ασφυκτικό οικονομικό αλλά και οργανωτικό περιβάλλον, το οποίο δεν παύει να είναι μια ιδιαίτερη πιεστική πρόκληση για περισσότερο αγώνα. Με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής υλικά αλλά και ψυχικά και συναισθηματικά και ηθικά για τους δημότες και κάθε τρίτο. Η θέση κάθε φορέα είναι διακριτή ιδιαίτερα σε σχέση με τους ΟΤΑ και λοιπά Δημόσια όργανα και αυτό κρίνει πολλά και για τις μεταξύ των σχέσεις χωρίς κατ΄ ανάγκη να τις απολυτοποιεί θετικά ή αρνητικά.

  Διαβάστε το Πρακτικό της 12/2/2011 >>

  Ανδρονιάνοι 12/02/2011
  Για το Δ.Σ. του Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων - Δένδρων
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
  Σταμ. Δ. Σπύρου