Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

  Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 22-2-2015

   simplelogo2

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

  Με ομόφωνη απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας της 08-02-2015 , καλούνται  τα  μέλη του  σε Έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή 22-02-2015 και ώρα 11,00 στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων και στην αίθουσα  της Χορευτικής Ομάδας Ανδρονιάνων.

  ΜΟΝΑΔΙΚΟ  ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Οργανωτικά θέματα λειτουργίας του Συλλόγου και των οργάνων του.

  Σημείωση :  Αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. και στις 12,30 στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μας με εκπροσώπους της Χορευτικής Ομάδας Ανδρονιάνων . Σκοπός της συνάντησης είναι η συζήτηση επί θεμάτων που αφορούν την  σχέση , υφιστάμενη και κυρίως την μελλοντική , μεταξύ των δύο φορέων.

   

  Ο Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                           Ο  Γραμματέας  του Δ.Σ

  Σταμάτης Δ. Σπύρου                             Αντώνης Ε. Βλαχαντώνης