Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

  Πρόσκληση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση

   

  simplelogo2

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

   

  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

   

  Αγαπητοί συγχωριανοί σας προσκαλούμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που συγκαλείται κατά την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  στο χωριό στις11/04/2015 Μεγάλο  Σάββατο και ώρα 2 μ.μ. στην ταβέρνα του Βαγγέλη  Μπαρούμη.

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   

  1. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2014.

  2. Οικονομικός απολογισμός 2014.

  3. Έκθεση ελέγχου διαχείρισης από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

  4. Προγραμματισμός δράσης για το 2015.

  5. Τροποποίηση του Καταστατικού.

  6. Συζήτηση και έγκριση των ανωτέρω.

  7. Λοιπά θέματα.

   

  Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι, μπορείτε να πάρετε  όλοι  μέρος  στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας σύμφωνα με το Καταστατικό του . Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη γιατί  δυναμώνει  το Σύλλογο μας και  τις προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου προς όφελος των Καταστατικών μας σκοπών δηλαδή των μελών , των φίλων , του χωριού μας .

   

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

   

  Ο Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

  Σταμ. Δ. Σπύρου                                    Αντ. Ε.  Βλαχαντώνης