Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

  Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 6-9-15

  simplelogo2

  www.andronianoi.gr

   

  Ανδρονιάνοι 31-08-2015

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

  Καλούνται  τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  του Συλλόγου μας σε  συνεδρίαση την  Κυριακή  06-09-2015 και ώρα 11,30 στην αίθουσα της Χορευτικής μας ομάδας στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων.  Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συλλόγου μας.

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1-    Πρακτικά προηγούμενων 2 συνεδριάσεων 2και 23/8/15 .

  2-    Απολογισμός  περιόδου από προηγούμενη τακτική συνεδρίαση.

  Εκδηλώσεις  καλοκαιριού 2015.  Ημερολόγιο μας για το 2016.

  3-    Το επόμενο Φ. 96 «Η Φωνή των Ανδρονιάνων-Δένδρων».

  4-    Οργανωτικά – Διαδικαστικά θέματα Χορευτικού τμήματος

  Δημιουργία λάβαρου. Παρουσία του  στην Κωνσταντινούπολη.

  Επόμενες παρουσίες του . Οικονομικά κλπ.

  5-    Οικονομικά μας σε σχέση και με το Μητρώο παραληπτών της εφημερίδας και το μητρώο μελών.

  6-    Απογραφή περιουσίας του Συλλόγου μας. Λεπτομέρειες .Ορισμός επιτροπής.

  7-    Συνεργασία με Συλλόγους  γειτονικών χωριών.

  8-    Λοιπά θέματα.

  *Νέα σχολική χρονιά. Εισαγωγικές σε ΑΕΙ – ΤΕΙ .

  *site

  *Διάφορα.

   

  Ο Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                           Ο  Γραμματέας  του Δ.Σ

  Σταμάτης Δ. Σπύρου                             Αντώνης Ε. Βλαχαντώνης