Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

  Πρόσκληση Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 11-10-15

   

  simplelogo2

  www.andronianoi.gr

   

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

  Καλούνται  τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  του Συλλόγου μας σε  συνεδρίαση την  Κυριακή  11-10-2015 και ώρα 11,00 στην αίθουσα της Χορευτικής μας ομάδας στο Δημοτικό Σχολείο Ανδρονιάνων.  Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συλλόγου μας.

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1-    Πρακτικά προηγούμενης  συνεδρίασης.

  2-    Απολογισμός  περιόδου από προηγούμενη τακτική συνεδρίαση.

  3-    Κλείσιμο ημερολογίου 2016.

  4-    Κλείσιμο  Φ. 96 «Η Φωνή των Ανδρονιάνων-Δένδρων».

  5-    Οργανωτικά – Διαδικαστικά θέματα Χορευτικού τμήματος. Οικονομικά . Νέα περίοδος κλπ.

  6-    Οικονομικά μας σε σχέση και με το Μητρώο παραληπτών της εφημερίδας και το μητρώο μελών.

  7-    Απογραφή περιουσίας του Συλλόγου μας. Λεπτομέρειες .Ορισμός επιτροπής.

  8-    Λοιπά θέματα.

  *Εορτασμός 28 Οκτώβρη..

  *Λάβαρο Συλλόγου – χορευτικής ομάδας.

  *Επιστολή Μαρίας Ν. Χρυσάγη

  *Εκκρεμότητες

  *Διάφορα.

   

  Ο Πρόεδρος  του  Δ.Σ.                           Ο  Γραμματέας  του Δ.Σ

  Σταμάτης Δ. Σπύρου                             Αντώνης Ε. Βλαχαντώνης